unionenSupporterklubber for Bournemouth og Watford på gang. Pressepris til Eirik Aase (Championship Norge).

 

 

Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Finn Morten Steen, Balal Bhatti og Bent Uvaag Johansen

Fravær:

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 25. august 2015 17.00 – 19.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, og gjennomgang av oppfølgingspunkter siste referat

2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer (Anders/alle)

3. Regnskapet i SBF (Finn Morten)

3.1. Regnskap Supportercupen 2015 (Trond/alle)

3.2. Regnskap Håndboka 2015/16 (Bent/alle)

4. Forbrede årsmøtet 2015 (inkludert runde rundt bordet, hvem blir med i neste periode)

5. Årets Pressepris (Trond)

6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)

7. Hjemmesiden, inkludert info om Ivar Tisthammer og avtale om webmaster jobb (Trond)

8. Samarbeidspartnere (alle)

9. Eventuelt (alle)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på alle oppfølgingspunkter gjennomgått. Oppfølging: Trond kontakter Burnley for å få status på samarbeidsproblemene.

2. Anders holder kontakten med Thomas Frydenberg som ønsker å starte en supporterklubb for Bournemouth. Watford har en supporterklubb som er aktive på Facebook og det er også en hjemmeside under oppbygging (www.watford.no). Styret ønsker å få Watford som medlemmer av SBF. Oppfølging: Trond tar kontakt med Watford for å dem til søke medlemskap i SBF.

3. Finn Morten presenterte SBFs regnskap og delregnskapene for Supportercupen og Håndboka. SBFs regnskapsår avsluttes pr 30. september, og Finn Morten informerte om at alle styremedlemmer må sende ham eventuelle utlegg snarest! Styret enige om å bokføre kr 8.000,- av den totale støtten fra TV2 på Supportercupen. SBF har ikke mottatt noen faktura fra TV2 for utgifter til Colin Hendry. 

4. Balal informerte styret at han ikke lenger har tilstrekkelig tid og ønsker følgelig ikke gjenvalg på årsmøtet. De øvre fem medlemmene i SBFs styre stiller til gjenvalg. Styret ønsker å få inn en person med IT-kompetanse inn i styret. Årsmøtet arrangeres lørdag 14. november kl. 12:00 på Scotsman i Karl Johans gate. Oppfølging: Trond kontakter valgkommiteen. Bent utarbeider forslag til årsmøtepapirene til neste styremøte. Anders og Ray kommer med forslag til hvilke supporterklubber som innstilles med forhold på årsmøtet.

5. Vinneren av SBFs Pressepris Eirik Aase (Championship Norge) kommer til Oslo helgen 12/13 september. Trond intervjuer ham og overrekker trofeet. 

6. Bent redegjorde for status for www.banehopper.com. Det er registret 131 nye banebesøk siden ligastart. Styret er meget fornøyd med den utviklingen. Fortsatt mangler det informasjon om en del klubber. Det finnes beskrivelse på de 92 klubbene i de fire øverste divisjonene i England og den øverste i Skottland. Oppfølging: Bent sørger for at det blir opprettet en ”teller” for de nedlagte banene

7. Ivar Tisthammer overtar IT-oppgavene som Ketil Jacobsen. Tidligere i sommer informerte Ketil styret i SBF om han ikke ønsket å være med videre. Styret enige om å gi Ivar en godtgjørelse på kr. 1.000,- frem til årsmøtet. Det jobbes med å få til en link TV-kamper på www.supporterunionen.no i tillegg til Facebook-adresse til de klubbene som har det. Oppfølging: Bent sender over teksten til årets kåringer til Ivar og lager en oversikt over Facebook-adresser. 

8. Trond har skrevet under en ny samarbeidsavtale med TV2. Økonomisk sett vil SBF motta 60.000,- og avtalen varer ut sesongen 2015/16.

9. SBF arrangerer Quizkveld fredag 9.oktober på Scotsman. Ytterligere informasjon og innbydelse kommer seinere.

Neste styremøte er berammet til tirsdag 6. oktober kl. 17:30.

 

{flike}