unionenSupportercupen flyttes til Nordre Åsen i 2015.

 

 


Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Balal Bhatti, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær:

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hjemme hos Ray i Geitemyrsveien 7 e

Tidspunkt: 25. juni 2014 17.00 – 20.00

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av siste styremøte (Alle)
2. Nytt fra klubbene (Anders)
3. Økonomi (Finn Morten)
4. Supportercupen 2014 og fremover (Trond)
5. Håndboka 2014/15 (Bent)
6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)
7. Hjemmesiden (Trond)
8. Kåringer (Alle)
9. Samarbeidspartnere (Alle)
10. Engelske Fotballklubber igjennom 125 år (Bok) (Trond)
11. Fotballfriends (Roy Opseth)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status gjennomgått på alle oppfølgingspunktene fra styremøtereferatet fra 5. mai. 

2. Swansea City har betalt for samarbeidsavtale. Anders har fått en henvendelse fra Aslak Bjerre Petersen som allerede driver en supporterklubb for Colwyn Bay på Facebook. De vil få tilbud om en samarbeidsavtale med SBF.  

3. Finn Morten gikk igjennom status for regnskapet pr. 23. juni 2014. Regnskapet for Supportercupen er ikke ferdig. Everton skal få tilbake kr. 1.000,- i påmeldingskontingent for Supportercupen.

4. Styret evaluerte Supportercupen 2014, og er alt i alt meget fornøyd med arrangementet. Juniorturneringen ble en suksess, og styret har lyst til å utvikle dette videre (flere lag, større baner, alt på samme sted etc.). Supportercupen har vokst de siste årene og vi trenger mer plass. Trond og Balal redegjorde for et møte de hadde med daglig leder i Skeid om å leie Nordre Åsen. Det vil betyd en økning i baneleie på kr. 8.000,- i forhold til i dag, men vil også bety større plass og flere muligheter til å videreutvikle arrangementet. En økning i baneleien vil også medføre en økning i påmeldingskontingenten fra kr. 1.000,- som  det har kostet de årene. Styret enig om at vi skal flytte Supportercupen til Nordre Åsen i 2015. Første prioritet på dato er 6. juni alternativt 30. mai. Neste år har Supportercupen 25 års jubileum, og styret ønsker å markere dette skikkelig! Oppfølging: Trond skriver en kontrakt med Skeid om å leie Nordre Åsen til Supportercupen 2015.

5. Håndboka 2014 er så godt som ferdig, og vil bli sendt til trykkeriet i løpet et par dager. 

6. Bent har oppdatert informasjonen på www.banehopper.com og klargjort hjemmesiden for 2014/15 sesongen.

7. SBFs hjemmeside (www.supporterunione.com) er beklageligvis blitt angrepet av virus og Fast Name valgte å stenge siden. Styret er ikke fornøyd med Fast Name og bytter webhotell til Webhuset. Det vil bli laget en ny hjemmesiden som skal være klar til ligastart i august.

8. Bent kom med et forslag om å kutte Honnørprisen og kun kåre Årets Medlemsblad. Årsaken er at det er stadig færre supporterklubber som utgir medlemsbladet og spesielt blant de mindre som Honnørprisen er myntet på. Ray påpekte at neste sesong må vi vente helt til sesongslutt ved å kåre Årets Medlemsblad for å sikre at juryen har mulighet til å vurdere samtlige utgaver. 

9.  Trond og Ray har hatt et samarbeidsmøte med TV2 Sporten (med Jan Henrik Børslied og Espen Grov) for å utvikle samarbeidet enda bedre. Kontraktsmøte med TV2 i begynnelsen av juli. 

10. Trond er blitt kontaktet av Haagen Sund i Pegasus forlag som har gitt ut boka «Engelske Fotballklubber Igjennom 125 år». Boka er en oversettelse fra engelsk utgave og har høstet mange lovord. Alle supporterklubbene vil få tilsendt et eksemplar. 

11. Roy Opseth var invitert for å presentere firmaet «Fotballfriends». Det er en nettside med masse aktiviteter(fotball manager, quizer, turer etc.) basert på å verve medlemmer. Styret vil diskutere dette er noe SBF ønsker å være med på.

Neste styremøte er berammet til mandag 18. august

{flike}