unionenEgen barneturnering vurderes i neste års supportercup. Les referat fra SBFs styremøte i september.

 Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær: Anders Christensen og Balal Bhatti

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 26. september 2013 17.30 – 20.00

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av siste referat (Trond/Bent)

2. Nytt fra klubbene (Bent)

3. Økonomi (Finn Morten)

4. Planlegging av årsmøte (Bent/alle)

5. Supportercupen (turnering for barn) (patent på navn) (Trond/Balal)

6. Håndboka (En kasse igjen) (alle)

7. Samarbeidspartnere – avtale med Rebus Profil – gjennomgå utkast til avtale (alle)

8. Groundhoppernytt/www.banehopper.com (Bent)

9. Reisebrevkonkurranse (Trond)

10. Hjemmesiden (Trond)

11. Planlegging av SBFs fellestur for groundhoppere (Bent/Ray)

12. Piquetrøyer med SBFs logo (Trond)

13. NM i Quiz (alle)

14. Eventuelt


 

1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status gjennomgått på alle oppfølgingspunktene.

2. Ikke noe å rapportere 

3. Finn Morten la frem midlertidig regnskap pr. 23. september. Styret gjennomgikk særregnskapene for henholdsvis Supportercupen og Håndboka. Supportercupen går med over 7.000 kr. i underskudd, og styret drøftet ulike møter å få redusert dette. Posten "diverse utgifter" på 7.125 kr. i hovedregnskapet må spesifiseres. Finn Morten ønsket å endre fristen for supporterklubbenes betaling av kontingent til SBF til 31. desember (fra dagens frist 30. november). Resten av styret hadde ingen innvendinger mot dette.

4. SBFs årsmøte vil bli avholdt lørdag 2. november på Tempest kl. 12:00. Bent la frem utkast til årsmøtepapirene og styret diskuterte seg frem til hvilke supporterklubber som blir innstilt med forbehold. I henhold til vedtektene må årsmøtepapirene sendes ut to uker i forkant. Oppfølging: Bent skriver styrets innstiling til endring i vedtektenes § 3 vedrørende ny medlemsstruktur (ref. forrige styremøte) seinest 15. oktober. Trond skriver styrets årsberetning seinest 15. oktober. Finn Morten kontakter Nils Johan Dahl om han kan stille som ordstyrer på årsmøtet. 

5. Trond redegjorde for status for Supportercupen 2014. Det er ønskelig å arrangere en miniturnering for barn i alderen åtte til tolv år på gressbanen eller i ballbingen på baksiden av anlegget. Premier må hentes inn spesielt til dette formålet. Styret er av den oppfatning at kveldsarrangementet på Tempest kuttes siden interessen er dalende og mange av supporterklubbene har sine egne opplegg. Det er liten sannsynlighet for at vi får lov til å ta patent på navnet "Supportercupen" og klagefristen er snart ute. Oppfølging: Balal blir ansvarlig for barneturneringen på Supportercupen og jobber med et opplegg sammen med Trond.

6. Det er fortsatt en kasse (ca. 400 eksemplarer) igjen av Håndboka 2014. Trond ønsket å dele ut de siste på en norsk seriekamp utenfor Oslo og styret enige om å velge en av Strømsgodsets hjemmekamper.

7. Trond har utformet et forslag til avtale med Rebus Profil, og SBF er i dialog om en mulig samarbeidsavtale. Oppfølging: Trond og Ray avtaler et møte med Øyvind i Rebus Profil for å diskutere samarbeidsmuligheter

8. Antall banehoppere med 25 eller flere besøk har nå passert 150. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre hjemmesiden (www.banehopper.com)

9. Fristen for å sende inn bidrag til reisebrevkonkurransen blir utsatt fra 30. september til 1. november. I skrivende stund er det kommet inn to bidrag til konkurransen. 

10. Det er nå mulig å laste ned Håndboka i PDF format fra hjemmesiden (www.supporterunionen.com). I tillegg er det blitt laget en tydeligere link til www.banehopper.com. Formannen i Barnets supporterklubb er blitt intervjuet på SBFs hjemmeside, og styret vil fortsette med å profilere nøkkelpersoner i de forskjellige supporterklubbene.

11. Ray la frem noen punkter med tanke på innhold for en ny fellestur/groundhoppertur i regi av SBF med utgangspunkt i påsken 2014. Bent informerte resten av styret om han vil lede et større prosjekt på jobben, og i den forbindelse vil være på reise to til tre dager pr uke frem til påsken 2014. Han (Bent) vil ha begrenset med tid til å arbeide med en fellestur. Styret besluttet å se på andre muligheter og andre tidspunkt – eksempelvis en langhelg med kamper fredag, lørdag og søndag. Innen utgangen av januar 2014 må konkrete planer foreligge.

12. Trond jobber med å få laget en mer profesjonell logo til SBF i samarbeid med Ketil. Forslaget sendes resten av styret så snart det forelogger. 

13. Styret ønsker å arrangere NM i Quiz, og søndag 1. desember utmerket seg som et meget godt alternativ. Siden det er TV kamper allerede fra kl. 13:00, må arrangementet starte kl. 11:30. Trond har allerede snakket med Tempest, fått premier fra Ving og TV2 og vil koordinere det videre arbeidet med NM i Quiz. Oppfølging: Trond sender ut informasjon og påmelding til NM i Quiz i slutten av oktober.

14. Finn Morten foreslo å gi "SBFs Pressepris" til TV2s Kasper Wikestad. Resten av styret synes dette var et meget godt forslag. Wikestad som imponerer med en meget allsidig kunnskap og engasjement for fotballen fra Storbritannia. Kasper som arbeidet i flere år som journalist i fotballavisen Tips/FotballExtra og siden 2010 har kommentert Premier League kamper for TV2. Oppfølging: Trond inviterer Wikestad til SBFs årsmøte.

Dato for neste styremøte bestemmes så raskt som mulig etter årsmøtet

{flike}