unionenSupporterunionen med solid overskudd og utmerkelse til de som har nådd 203 baner.

 

Referat fra styremøte i SBF 15. mai 2018

 

 

Tilstede: Trond Fuhre, Finn Morten Steen, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Tor Sandø (på skype) og Harald Unhjem.

Sted: GE Healthcare AS, Nydalen, Oslo

Møtetid: 17.00 – 19.30

Referent: Harald Unhjem

 

1.         Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat

            Innkallingen ble godkjent, og siste styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.

 

2.         Nytt fra klubbene:

            Anders går igjennom/kvalitetssikrer kontaktinfo. for medlemsklubbene.

 

3.         Regnskapet.

            Finn Morten orienterte om status for regnskap p.t. som pr. 15.05.2018 viste et overskudd på kr 86.958 – orienteringen tatt til etterretning.

 

4.         Web

            Spørsmål om engasjement av Web-redaktør som back-up frem til årsmøtet, og om det bør jobbes inn en ansvarlig fra årsmøtet.

            Vedtatt at styret håndterer dette på egen hånd inntil videre.

            Vedtatt at det blir delt ut utmerkelse for de som har oppnådd 203 banebesøk. Aktuelle kandidater blir kontaktet og invitert på årsmøtet.

            Nyheter legges ut fortløpende på Facebook sidene.

            Det er sendt ut 20 pins til de som har nådd 25 baner.

5.         Supportercupen 2018

            Fastsatt til 9. juni 2018.

            32 lag er påmeldt pr. 31.05.2018 – i tillegg 5 juniorlag. Påmeldingsfristen er utløpt.

            Dommere er engasjert til både hoved- og juniorturneringen. Røde kors stiller med 2 pers.. Sekretariatet er også på plass, og 3 ballgutter er engasjert. Fotballer  sjekkes av Anders – nye kjøpes evt. av Trond. Bent Uvaag Johansen har sagt seg villig til å bidra med avviklingen sammen med styret. Skeid vil ha sin stab på plass, og har hovedansvaret for kiosksalget.

            Quiz under arrangementet – TIPS- Trond kontakter Kim Marki.

            Premier til cupen er bestilt pr. 15.05.2018.

            Mel Sterland er invitert av LUSCOS og vil besøke Supportercupen.

            Loddsalg med signert landslagsdrakt som premie.     

            Kveldsarrangementet holdes på The Scotsman fra kl. 20.00

            Årets supporter - trofe utdeles av Anders/Harald.

6.         Håndboka

            Opplag 5.000

            Annonser fra Ving, TV2, NFF, The Scotsman, Dr. Jekyll og App Groundhopper er på plass.

            Det manglet pr. 15.05.2018 1 annonse som forsøkes innhentet av Bohemen eller Vi Menn.

            Årets supporter – samarbeid Anders/Harald – frist 1. juli.

            Årets supporterprofil – Ingebrigtsen (?). Frist 1. juli – Tor.

            Intervju medieprofil – Trond Stokke. Frist 1. juli – Tor.

            Årets medlemsblad. Ray/Harald – frist 20. juni.

            Supportercupen 2018 - Anders

            Alle har ansvar for innspill om forslag til supporterprofil.

Trond sender ut oppdatert sideplan for håndboka med angivelse av ansvar for arbeidsoppgaver.

7.         Samarbeidspartnere og arrangementer

            Ingen nye samarbeidspartnere. Neste arrangement er Supportercupen.

            Samarbeidet med The Scotsman er etablert og godt.

 

8.         Eventuelt

Styret sammen med Tottenhams Venner var meget godt fornøyd med gjennomføringen av bokbadet med Erik Thorstvedt. Dato: 30. april.

**********

            Neste styremøte ble fastsatt til 19. juni 2018 kl. 17.00 hos Anders Christensen (privat).