Lucia U. Koxvold

Født: 14/5 1978.

Hjemsted: Oslo.

Sivilstatus: Tja… usikkert for øyeblikket.

Yrke: Student.

Interesser: Bøker, musikk, film, kunst og øl.

Fulgt Pompey siden: Fra barnsben av. Jeg er født og delvis oppvokst i Portsmouth.

Sett Pompey live: Ifølge min mor så jeg dem da jeg var 2 år gammel, men det teller vel ikke.

Drømmeoppstilling siden jeg startet å følge Pompey: Har ingen spesielle favorittspillere.