unionenSupportercupen fulltegnet og planer om ny quizkveld.

 


Supporterunionen for Britisk Fotball

 

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær: Balal Bhatti

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 10. mars 2015 17.00 – 20.00

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling/siste styremøtereferat 13.01.15 (Alle)
2. Nytt fra klubbene (Anders)

2.1 Annen post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (alle)

3. Regnskapet (Finn Morten)
4. Supportercupen 2015 (Trond)
5. Håndboka 2015/16 (Bent)

6. Kåringer (Alle)

7. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)

7.1 Sak v/Finn Morten

8. Hjemmesiden (Trond)
9. Samarbeid med Ivar Tisthammer – http://tistham.com

10. Groundhoppertur påsken (Alle)

11. Samarbeidspartnere (Alle)

12. Eventuelt (Alle)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på alle oppfølgingspunkter gjennomgått.

2. Ingen henvendelser fra klubbene siden forrige styremøte

2.1 Styret har mottatt en e-post fra Tottenham om SBF har noen muligheter til å påvirke bestemmelsen om at TV2 kun kan sende en kamp lørdag kl. 16:00. Trond har svart på vegne av SBF, men Tottenham vil også få et svar fra TV2.

3. Finn Morten gikk igjennom midlertidig regnskap pr. 1. mars 2015.

4. Supportercupen 2015 er i rute. Trond gikk i gjennom status og presenterte et budsjett. Pr i dag er Supportercupen fulltegnet med 40 lag (inkl. et lag fra TV2). Tottenham 3 er på venteliste. I juniorturneringen er det syv påmeldte lag, og styret jobber med å få med et lag til. SBF og TV2 jobber med å få Matthew Le Tissier som gjest på Supportercupen og kveldsarrangementet. Kostnaden for å hente over Le Tissier deles mellom TV2 og SBF. Styret diskuterte dette, og konkluderte med at SBF har råd til å gå med et større underskudd på Supportercupen siden dette handler om et spesielt tilfelle (25 års jubileum) og en stor bankbeholdning. Trekningen av puljene ble foretatt for Supportercupen og juniorturneringen. Resultatet av trekningen inkludert kamptidspunkter blir sendt ut til klubbene i en separat e-post. Oppfølging: Bent kontakter Manchester United for å få dem til å stille et lag i juniorturneringen.

5. Bent la frem til forslag til innhold i Håndboka 2015. Opplaget blir 6000 eksemplarer i 32 sider hvorav inntil seks sider med annonse. Følgende annonser er på plass: TV2, Ving (bakside), Now we’re Talking!, NFF og Scotsman. Forslag fra Trond om å få til et intervju med Jan Åge Fjørtoft. Oppfølging: Ray kontakter Fotballshop om de har lyst på en annonse i Håndboka.

6. Anders har vært i kontakt med TV2 vedrørende «årets supporter» og vinneren vil bli presentert i forbindelse med sendingen i helgen 25/26 april. Forslag til kandidater med begrunnelse sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen seinest 10. april. De to andre juryene (årets medlemsblad og årets hjemmeside) jobber med aktuelle kandidater og presenterer vinneren på neste styremøte.

7. Det er fortsatt stor interesse for groundhopping, og det nærmer seg 200 personer med 25 eller flere banebesøk. En «teller» for nedlagte må plass snarest!

7.1 Derby har kommet med et forslag til SBF som gir en supporterklubb mulighet til å kreve å få fjernet en person fra groundhopperlisten hvis vedkommende ikke er medlem i den aktuelle supporterkubben. Styret diskuterte forslaget og ble enig om å inkludere dette i regelverket for groundhopperlisten. Oppfølging: Bent inkluderer Derbys forslag i regelverket på www.banehopper.com

8. Punktet gikk ut siden Balal ikke var til stede.

9. Styret har mottatt et forslag fra Ivar Tisthammer (Leicester). Han driver en egen nyhetsside (http://tistham.com) og ønsker et samarbeid med SBF som medfører flere nyheter på www.supporterunionen.com. Styret er positive til dette og Trond kontakter Ivar.

10. Trond informerte om opplegget og status for «groundhopperturen» til York i påsken. Turen er nå «fullbooket» med 19 påmeldte, og det er styret godt fornøyd med. Takk til Sunderlands Stein Håkon Næss for 12 billetter til kampen Sunderland – Newcastle!

11. Anders luftet idéen om å arrangere en ny quizkveld i slutten av april siden den planlagte 6. mars ble avlyst grunnet dårlig interesse. Styret enig om å holde muligheten åpen, og ta en endelig beslutning etter påske.

Neste styremøte er berammet til tirsdag 12. mai kl. 17:00.

{flike}