unionenBanehopper.com er nå siden som gjelder for alle skandinaviske groundhoppers.

 

 


 

STYREMØTEREFERAT 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Balal Bhatti, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær:

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 5. mai 2014 17.30 – 20.00

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av siste styremøte (Alle)
2. Nytt fra klubbene (Anders)
3. Økonomi (Finn Morten)
4. Supportercupen 2014 (Trond)
5. Håndboka 2014/15 (Bent)
6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)
7. Hjemmesiden (Trond)
8. Kåringer (Alle)
9. Samarbeidspartnere (Alle)
10. Eventuelt (Alle)

 

1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status gjennomgått på alle oppfølgingspunktene fra styremøtereferatet fra 12. mars. 

2. Reading har meddelt SBFs styre at de ikke ønsker en samarbeidsavtale med SBF likevel. Middlesbrough har ikke besvart forespørselen om samarbeidsavtale med SBF og har heller ikke betalt. Swansea har samlet troppene og er fortsatt interessert i en samarbeidsavtale. 

3. Finn Morten gikk igjennom status for regnskapet pr. 1. mai 2014. Det viste et foreløpig resultat på 52.146,55. I disse tallene er ingen av utgiftene fra Supportercupen tatt med. Styret enige om å overføre 30.000,- fra driftskonto til kapitalkonto for å få høyere renteinntekter. Regnskapet inneholder heller ikke betaling for en samarbeidsavtale med TV2. 

4. Trond la frem status for Supportercupen. Det meste er i rute og opplegget vil bli det samme som tidligere år. Celtic 2 og Macclesfield har trukket seg fra turneringen. Disse vil bli erstattet av henholdsvis Tottenham 3 og Everton. Sistnevnte vil bli tilbudt den siste plassen på bekostning av Middlesbrough som ikke har respondert på tilbudet om en samarbeidsavtale. Det blir ikke arrangert noe felles kveldsarrangement i regi av SBF og premiene blir delt på Snarøya like etter at finalen er spilt. Seks lag er påmeldt til juniorturneringen. Den vil foregå i ballbingen bak klubbhuset fra 11:00 til 14:00. Puljene blir som følger: Pulje A (Exeter, Tottenham og West Ham 1) og pulje B (Liverpool, Ipswich og West Ham 2). Det blir spilt enkelt serie med kamper på 10 minutter og de to beste i hver gruppe går til semifinale. Deretter finale og bronsefinale. Alle deltakerne får en liten premie.

5. Bent redegjorde for status på håndboka og la frem en oppdatert innholdsplan. Alle artikler vedrørende årets kåringer må være ferdigskrevet så snart som mulig og aller helst innen 15. mai. Rebus Profil og Two Dogs har takket nei til annonse, og vi har nå fire sider med annonse. Styret ønsker minst en annonse til og da fortrinnsvis fra en fotballpub. Målsetting om å sende håndboka til trykkeriet ca. 20. juni.

6. Det er nå mulighet til å registrere besøk på nedlagte baner på www.banehopper.com (eksempelvis Highbury og Maine Road). Disse (i alt 30 stk.) vil telle på en egen liste. Informasjon og bilder om de nedlagte banene vil bli lagt inn fortløpende. Interessen for «groundhopping» er fremdeles stor, og det er nå 182 registrerte personer med besøk på minst 25 forskjellige baner.

7. Ny versjon av hjemmesiden (www.supporterunionen.com) vil foreligge i løpet av sommeren. Styret ønsker å vektlegge mer supporterstoff og egne nyheter. Som et resultat vil blant annet seksjonen «TV & Media» forsvinne. Målsettingen er å få til en ansiktsløftning av hjemmesiden, og den skal være klar til sesongstarten i august.

8. Årets Supporter vil bli presentert i TV2 siste Premier League sending søndag 11. mai. Det er tre gode kandidater som er klare for finalerunden (Petter Frydenlund (Tottenham), Jahn Eric Birkeland (Manchester United) og Petter Stig Thorvaldsen (Bolton). Ray presenterte vinnerne av henholdsvis «Årets medlemsblad» og «Honnørprisen». Juryen for «Årets hjemmeside» (Trond og Balal)  hadde ikke sin vinner klar til styremøtet. Alle vinnerne vil bli presentert på SBFs hjemmeside i løpet av kort tid.

9. Two Dogs har ikke skrevet under forslaget til samarbeidsavtale Trond  har sendt dem. En eventuell forlengelse av samarbeidsavtalen med TV2 vil bli diskutert i et møte før sommerferien.  

10. Neste styremøte blir fredag 27. juni hos Ray. Det blir en kombinasjon av et kort møte og sosial avslutning for styret. 


 

 

{flike}