unionenSupportercupen - som ble vunnet av Ipswich Town - med overskudd.

 

 

Referat fra styremøte i SBF 19. juni 2018

 

 

Tilstede: Trond Fuhre, Finn Morten Steen, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Tor Sandø (på skype) og Harald Unhjem.

Sted:    Hos Anders Christensen (privat)

Møtetid: 17.00 – 19.30

Referent: Harald Unhjem

 


 

1. Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat. Endringer i styret. Årsmøte 2018

Innkallingen ble godkjent, og siste styremøtereferat fra styremøte 15.05.2018 ble gjennomgått og godkjent.

Trond Fuhre meddelte at han ikke tok gjenvalg som styreleder for en ny periode.

Valgkomiteen underrettes om at det blir endringer i styret, og anmodes om å iverksette arbeid med å finne styrekandidater.

Årsmøtet ble tidfestet til lørdag 3. november 2018 kl. 12.00-13.30 på The Scotsman i Oslo.

 

2. Nytt fra klubbene:

Kontaktinfo. på Sheffield United, Barnet og Millwall endret/korrigert.

Leyton Orient står heretter som kontaktklubb med 0 medlemmer ettersom driften skjer gjennom FB.

 

3. Regnskapet

Finn Morten orienterte om regnskapet, og at supportercupen hadde gitt et overskudd på ca. kr 7.000  – orienteringen tatt til etterretning.

 

4. Web, nettsidene og Facebook

Intet spesielt.

Styret var enige om at nytt styremedlem burde ha web-erfaring.

 

5. Supportercupen 2018

Meget vellykket arrangement  9. juni 2018 med mye folk i strålende vær.

Ipswich Town ble årets vinner av supportercupen.

Banketten etter turneringen ble arrangert på The Scotsman med omkring 50 deltakere.

Det ble foretatt en meget vellykket utlodning. Med blant annet en signert landslagsdrakt som ga et overskudd på kr 4.000.

Det er kommet innspill om egen old boys turnering (over 40). Styret vil vurdere dette til neste år ut fra kapasitet mht. gjennomføring.

 

6. Håndboka

Opplag 5.000

Det ble foretatt en gjennomgang av «smørbrødlista» med gjøremål, og konkludert med at alt var «på skinner.»

 

7. Samarbeidspartnere og arrangementer

Ingen nye samarbeidspartnere. Neste arrangement er foreløpig årsmøtet.

Samarbeidet med Scotsman er etablert og godt.

 

8. Eventuelt

Intet under eventuelt denne gang.

**********

Neste styremøte ble fastsatt til 21. august 2018 kl. 17.00 i kontorlokalene til Harald i Stortingsgata 30, 7. etg. vis a vis Nationaltheatret (det står Volvat i fronten på bygget).