julian

Sønn av John Magne Danielsen

Født: 2017

Hjemsted: Stavanger