unionenSeks personer i Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) har nå fullført "Club 92".

 

 

Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær: Anders Christensen og Balal Bhatti

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 25. august 2015 17.30 – 19.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, og gjennomgang av oppfølgingspunkter siste referat (alle)

2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer (alle)

3. Gjennomgang av årsmøtedokumentet, inkludert hovedregnskap, årsberetning osv (alle)

4. Groundhopperhjemmesiden (Bent)

5. Hjemmesiden (Trond)

6. Supportercupen 2016, sette dato for turneringen (alle)

7. Quizkveld på The Scotsman (Trond)

8. Eventuelt (alle)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på alle oppfølgingspunkter gjennomgått.

2. Intet nytt fra supporterklubbene.

3. Styret gikk i gjennom årsmøtedokumentet. Finn Morten presenterte det endelige regnskapet. Ray informerte om arbeidet han og Anders har gjort med gjennomgang av aktiviteten i supporterklubbene. Wigan Athletic innstilles med forbehold til medlemskap, og AFC Bournemouth vil bli tilbudt medlemskap på årsmøtet. Styret foreslo et honorar på kr. 4.000,- pr. medlem for sesongen 2015/16. Oppfølging: Bent sender ut innkalling til årsmøtet og årsmøtepapirene. Ray kontakter revisor Jarle Bakke og spør om han vil fortsette en sesong til. Trond avklarer med valgkommitéen om de ønsker gjenvalg. Finn Morten spør Nils Johan Dahl om han vil påta seg oppgaven som ordstyrer på årsmøtet. 

4. Bent redegjorde for status for www.banehopper.com. Det er nå 221 personer som har besøkt minst 25 baner, og seks personer har fullført «Club 92» (besøkt alle banene i de fire øverste divisjonene i England). Trond jobber med å få laget en eksklusiv pin til de som har besøkt de 92 banene.

5. Ivar er godt i gang med oppdatering av hjemmesiden (www.supporterunionen.no). Foreløpig så fortsetter vi den nåværende, men styret er åpen for å få en laget ny hjemmeside etter hvert.

6. Styret diskuterte ulike datoer for Supportercupen 2016 og landet på lørdag 4. juni som en foreløpig arbeidsdato. 

7. Quizkveld arrangeres som planlagt på Scotsman fredag 9. oktober. Trond og Anders er quizmastere. Styret diskuterte en dato for NM i fotballquiz og ble enige om lørdag 28. november som en foreløpig arbeidsdato. Ytterligere informasjon kommer seinere.

8. Det blir ikke organisert påsketur i SBFs regi i 2016 da det ikke spilles kamper i verken Premier League eller Championship.

Dato for neste styremøte avklares etter årsmøtet, men sannsynligvis så blir det ikke før januar 2016.

{flike}