unionenSupportercupen 2015 er i rute + Charlton, Exeter og Woking får fortsette i SBF.Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen
Fravær: Balal Bhatti
Referent: Bent Uvaag Johansen
Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b
Tidspunkt: 13. januar 2015 17.30 – 20.30

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling, kommentarer til årsmøtet 2014 (Alle)
2. Nytt fra klubbene (Anders)
3. Regnskapet (Finn Morten)
4. Supportercupen 2015 (Trond)
5. Håndboka 2015/16 (Bent)
6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)
7. Hjemmesiden (Trond)
8. Kjøp av SBF krus (Trond)
9. Groundhoppertur påsken (Trond)
10. Samarbeidspartnere (Alle)
11. Eventuelt (Alle)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Ingen kommentarer til protokollen fra årsmøtet. Denne er nå signert og ligger på SBFs hjemmeside. I tillegg til punktene på utsendt agenda, kom det innspill på å ha med to ytterligere punkter:
a. Arbeidsoppgaver i styret. Valg av nestleder
b. Quizkveld

2. Anders redegjorde for status for de tre supporterklubbene som ble innstilt med forbehold på SBFs årsmøte. Alle tre (Charlton Athletic, Exeter City og Woking) har kommet med kommentarer på sin drift, og styret er av den oppfatning at alle tre får fortsette som medlem av SBF. Oppfølging: Anders orienterer de tre aktuelle supporteklubbene om styrets beslutning

3. Luton Town og Liverpool er det to eneste supporterklubbene som ikke har betalt kontingenten. Oppfølging: Finn Morten sender ytterligere en purring til de to aktuelle klubbene

4. Supportercupen 2015 er i rute. Trond gikk i gjennom status på dommere, Røde Kors, sekretariatet og kveldsarrangementet på Scotsman. Turneringen går av stabelen på Nordre Åsen med første kamp 08:30. Det satses i år stort på juniorturnering for barn.  

Denne turneringen vil gjelde for de som er fylt 10 år og til og med 13 år (født i årene 2002 til 2005). Juniorturneringen vil gå på naturgress med start kl. 10:00. Bent blir kontaktperson/leder for juniorturneringen. Kveldsarrangementet stater kl. 19:30 og er et samarbeid med TV2. Det jobbes med å hente en fotballegende fra England til turneringen. Han vil være vår hovedgjest.   Styret ønsker å få til en avtale Torshov Sport om salg av fotballartikler under turneringen. Påmelding med all nødvendig informasjon sendes ut i løpet av kort tid. Trekningen av puljene skjer på neste styremøte. Oppfølging: Trond setter opp en oversikt over kostnader og inntekter til neste styremøte. Trond kontakter Torshov Sport.

5. Det viktigste med Håndboka 2015/16 er å få inn annonser, og dette arbeidet må starte allerede nå. Aktuelle annonsører er Norges Fotballforbund, Tippebladet Tips, en eller to reiseoperatører (Ving og/eller Now’we Are Talking) og en fotballpub. TV2 har allerede en annonse inkludert i sin samarbeidsavtale med SBF. Oppfølging: Bent setter opp et forslag til innhold i Håndboka 2015/16 til neste styremøte.

6. Interessen for «groundhopping» er fortsatt stor og det er nå registrert nesten 200 personer som har besøkt minst 25 baner. Bent har lagt inn informasjon om de fleste av de nedlagte banene på www.banehopper.com. Oppfølging: Bent lager en oppdatert oversikt med adresser til alle som er registrert med minst 25 banebesøk. Dette for at styret skal kunne sende ut en "pin" til alle (som har besøkt minst 25 baner)

7. Oppdatere adresselisten og groundhopper annonsen på hjemmesiden. Oppfølging: Bent oppdater og sender de til Ketil.

8. Trond har fått et godt tilbud på produksjon av krus med SBFs logo. Tilbudet er fra Printigo Ltd i Birmingham og styret er enige om å kjøpe 72 krus til totalt kr 5 200. Krusene skal brukes som gaver, premier på quizkvelder etc.  SBFs samarbeidspartner Rebus Profil ble først forespurt om å skaffe krus, men de greide ikke å «matche» pris og kvaliteten fra Printigo.

9. Trond informerte om opplegget og status for «groundhopperturen» til York i påsken. Turen er nå «fullbooket» med 19 påmeldte, og det er styret godt fornøyd med. Trond har vært i kontakt med York City og ordnet med VIP billetter inkludert mat og drikke til hjemmekampen mot Cheltenham 3. april.

10. Styret tok en gjennomgang av samarbeidspartnerne. TV2 har nå fått en kontaktperson i alle supporterklubbene i Premier League.

11.To punkter på eventuelt:
a) Anders fortsetter som nestleder. Styremedlemmene fortsetter med sine oppgaver, men det må følgende endringer i på SBFs hjemmeside:
- Trond: Går ut av jury Årets Supporter
- Anders: Postadresse må legges inn. Endre fra «Jurymedlem årets supporter» til «Juryleder årets supporter». Det settes inn et komma mellom «klubbkontakt» og Supportercupen
- Bent: Endre fra «Ansvarlig håndbok 2014» til «Ansvarlig håndbok 2015»
- Ray: Fasttelefonnummer må fjernes. Legge til «Jurymedlem årets supporter»
- Balal: Ta vekk «Sponsorer». Legge til «utvikling av hjemmesiden»
- Finn Morten: Jobbtelefonnummer må fjernes

Oppfølging: Bent kontakter Ketil Jacobsen for å få lagt inn endringene på SBFs hjemmeside

 

b) Styret ønsker en ny quizkveld og har blinket ut fredag 6. mars som en passende dato. Quizkvelden blir arrangert på Scotsman.

Neste styremøte er berammet til tirsdag 10. mars. Ønske fra Anders om å starte kl. 17:00 istedenfor 17:30

{flike}