unionenNytt om banehopper.com, supporterunionen.no og fanpopulation.com.


Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Balal Bhatti, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær:

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 1. september 2014 17.30 – 20.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av siste styremøte (Alle)
2. Nytt fra klubbene (Anders)
3. Økonomi (Finn Morten)
4. Årsmøte i SBF (planlegging, nytt styre, runde rundt bordet) (Alle)
5. Håndboka 2014/15 (distribusjon i høst) (Trond)
6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)
7. Hjemmesiden (Trond)
8. Kåringer (Presseprisen) (Alle)
9. Samarbeidspartnere (Alle)
10. Fanpopulation (Trond)
11. Eventuelt (Alle)


 

1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status gjennomgått på alle oppfølgingspunktene fra styremøtereferatet fra 25. juni.

2. Linken til Swansea City supporterklubbs hjemmeside fungerer ikke på www.supporterunionen.no. Anders har vært i kontakt med Colwyn Bay, og de ønsker å inngå en samarbeidsavtale med SBF. Det er en del klubber som ligger i faresonen med hensyn til fornyelse av medlemskap.  

3. Finn Morten gikk igjennom status for regnskapet pr. 31. august 2014. Det viste et underskudd på kr. 37.088,85, men TV2 er ikke blitt fakturert for samarbeidsavtalen (kr. 50.000,00). Regnskapet avsluttes pr. 30. september og behandles på neste styremøte. For sesongen 2013/14 er styret enig om å utbetale kr. 3.000,- i honorar til hvert styremedlem. Styret enige om at de ønsker å foreta en endring i vedtektene (§ 6 e) slik at blir årsmøtet som i fremtiden fastsetter honorar til styret innenfor gjeldende lover og regler om skattefri lønn (for tiden kr. 6.000,- pr. år).  Oppfølging: Balal lager et vedtektforslag til neste styremøte

4. SBFs årsmøte for 2014 arrangeres lørdag 1. november kl. 11:30. Stedet er ikke 100 % avklart, men styret jobber med å få til en avtale med Two Dogs i Brugata i Oslo. Alle i styret bekreftet at de stiller til gjenvalg. Oppsummering: Trond informerer valgkommitéen. Anders lager et forslag til hvilke klubber styret skal innstille til fortsatt medlemskap til neste styremøte

5. Håndboka er blitt distribuert på flere arenaer i sommer – blant annet EM U-19 jenter i Tønsberg, Norway Cup, Vålerenga-kamp, Snarøya Cup og diverse puber i Oslo-området. Resterende håndbøker blir delt ut på Ullevaal i forbindelse EM kvalifiseringskamp mot Italia 9. september.

6. Bent redegjorde for status for www.banehopper.com. 187 personer er registrert med minst 25 godkjente banebesøk. Det mangler logoer på noen av banene og styret ønsker en «teller» også for de nedlagte banene. Coventry City flytter tilbake til Ricoh Arena fra 5. september og tidligere besøk på denne banen blir fra samme dato godkjent.

7. Styret er i hovedsak meget fornøyd med den nye hjemmesiden (www.supporterunionen.no). Det er noen mindre «skjønnhetsfeil» som eksempelvis feil i sortering under kåringer. Styret ønsker å få lagt inn Facebook og Twitter adresse til hver klubb i tillegg til klubblogo. Det bør lages en liste (og ikke tre som i dag) over supporterklubber tilknyttet SBF hvor man enkelt kan klikke seg inn på hjemmesiden til den aktuelle supporterklubb.

8. Enighet i styret om å hedre Arne Scheie med hederspris for hans mangeårige arbeid og engasjement for engelsk fotball. Han inviteres til SBFs årsmøte i november.

9. Styret ønsker seg flere samarbeidspartnere! Pr. i dag har SBF TV2 som sin eneste reelle samarbeidspartner. Kontakten med Tips og Rebus Profil er av mer «perifer» art. En strategi for å få flere samarbeidspartnere blir en viktig del for det nye styret som velges i november. Trond og Anders hadde et møte med TV2 i sommer hvor det ble diskutert mulige samarbeidsformer, konkurranser etc. TV2 ønsker en kontaktperson i hver supporterklubb for Premier League-klubbene.

10. Trond og Bent hadde et møte i sommer med Jarle Sørensen som står bak nettsiden www.fanpopulation.com. Litt forenklet så er dette en slags Facebook for fotballsupportere hvor man bli «medlem» av en klubb og poste innlegg, diskutere med andre supporter etc. Han ønsker et samarbeid med SBF for å få profilert nettsiden, og styret er positivt til dette. Styret ønsker seg ytterligere informasjon og gjerne også et møte med Jarle Sørensen. Oppfølging: Trond holder kontakten med Jarle Sørensen og informerer styret.

11. Styret ønsker en quizkveld tidlig i høst. Datoen er foreløpig ikke klart, men det blir en fredag i løpet av oktober. Trond står for det praktiske med lokaler, bestille premier etc, mens Anders, Ray og Bent er ansvarlig for å utarbeide spørsmål og å gjennomføre quizen.

Neste styremøte er berammet til mandag 6. oktober.

{flike}

unionen1
Venner av Portsmouth er medlem av SBF (Supporterunionen for Britisk Fotball)