unionenSeks nye supporterklubber nærmer seg medlemskap i Supporterunionen.

 

 


 

Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Balal Bhatti og Bent Uvaag Johansen

Fravær: Finn Morten Steen

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 13. januar 2014 17.30 – 20.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av siste styremøte (Alle)
2. Nytt fra klubbene (Bent/Anders)
3. Supportercupen 2014 (Trond)
4. Håndboka 2014/15 (Bent)
5. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)
6. Hjemmesiden (Trond)
7. Fellestur arr. SBF (Alle)
8. Samarbeidspartnere (Alle)
9. Eventuelt (Alle)


 

1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status gjennomgått på alle oppfølgingspunktene fra styremøtereferatet fra 18. november. 

2. Anders la frem status på de seks supporterklubbene som ble innstilt med forbehold på SBFs årsmøte i november. Charlton Athletic ønsker å fortsette som kontaktklubb etter de nye vedtektene. De øvrige fem (Cardiff City, Exeter City, Leyton Orient, Nottingham Forest og West Bromwich Albion) har redegjort for sin virksomhet og styret er av den oppfatning at alle fem nå oppfyller kravene til hovedmedlemskap. Styret har mottatt henvendelse fra personer som vil starte supporterklubb for Reading og Swansea City. Pr. 13. januar 2014 har følgende syv supporterklubber ikke betalt kontingent: Aston Villa, Birmingham City, Everton, Hull City, Luton Town, Newcastle United og Norwich City. Oppfølging: Anders gir tilbakemelding til de seks supporterklubbene som ble innstilt med forbehold og sender ut informasjon til de som vil starte supporterklubb for Reading og Swansea City. Trond sender purring til de syv supporterklubbene som ikke har betalt med frist 20. januar.

3. Trond sender ut invitasjon til Supportercupen 2014 med betalingsfrist 9. februar. Antall plasser begrenset til 40, og det er betalingstidspunktet som gjelder. Styret ønsker som tidligere informert å arrangere en barneturnering enten på gressbanen eller i ballbingen. Trekningen av puljene foretas på neste styremøte. Oppfølging: Balal utarbeider et forslag til opplegg for barneturnering og sender til resten av styret i løpet av januar.

4. Bent redegjorde for status på håndboka. Opplegget vil bli tilsvarende de siste tre sesongene med sidetall på 32 og et opplag på 6.000. Innholdsmessig vil håndboka inneholde et intervju med en fotballprofil, en groundhopper og presentasjon av en supporterklubb. Det viktigste er å få på plass annonsene så tidlig som mulig. Oppfølging: Bent utarbeider en innholdsplan inkludert ansvar og sender til resten av styret i løpet av januar. 

5. Bent la frem forslag til forbedringer på www.banehopper.com. Forslagene er delvis basert på tilbakemeldinger fra groundhoppere på lista. Det vil bli opprettet en funksjonalitet for å kunne registrere besøk på nedlagte baner (som eksempelvis Highbury og Maine Road). En Facebook side vil bli laget slik at groundhoppere skal kunne utveksle erfaringer, reisetips etc. I tillegg vil e-postadresser bli synlige på lista med banebesøk. Oppfølging: Bent foretar endringene i løpet av januar og informerer resten av styret fortløpende

6. Hjemmesiden er oppdatert med SBFs nye logo og annonse fra Rebus Profil.

7. Styret ble enige om å ikke arrangere en fellestur våren 2014 og kommer sterkere tilbake neste sesong. 

8. I samarbeid med TV2 jobber SBF med å få til et nytt godt tilbud på TV2 Sumo. Balal og Trond skal i løpet av januar/februar utarbeide i samarbeid med Rebus Profil et godt tilbud på supporterartikler til supporterklubbene. Styret enige om å prøve å få til et nytt samarbeid med Two Dogs. Bohemen, hvor SBF arrangerte NM i fotballquiz i desember, inngår ikke samarbeidsavtaler. Målsettingen er å få til quizkveld på Two Dogs i løpet av våren og fredag 14. mars er den mest aktuelle dagen. Trond og Anders vil være ansvarlige for gjennomføring av quizen. Oppfølging: Trond kontakter Two Dogs for å få plass en samarbeidsavtale med SBF.

9. Ray informerte om at St Hanshaugen postkontor vil nedlegges 31. mai. SBF vil få tilbud om postboks på St Olavs Plass. SBF vil motta informasjon fra Posten om dette i løpet av kort tid.

{flike}