ellingsen brodrene 
Trygve til venstre. Storebror Håkon til høyre.

Født: 23/12 2007.

Hjemsted: Haugesund

Sønn av leder for supporterklubben, Joakim Ellingsen

trygve_ellingsen_1 

{flike}